راهنما:مقدمه‌ای بر پیمایش ویکی‌پدیا/۲


مقدمه
پیمایش ویکی‌پدیا

فضاهای نام
انواع مختلف صفحات

جستجو و تغییرمسیرها
ترفندها برای یافتن آنچه که می‌خواهید

صفحات مفید
صفحات سودمند برای ویرایشگرها

خلاصه
مرور آنچه آموختید


صفحات ویکی‌پدیا به فضاهای نام تقسیم شده‌اند. هر فضای نام (غیر از اصلی) یک پیشوند ویژه دارد که همراه یک دونقطه در آغاز نام صفحات ظاهر می‌شوند.

اصلی/محتوا (بدون پیشوند)
ویکی‌پدیا:
بعضی وقت‌ها بعنوان فضای نام «پروژه» شناخته می‌شود
راهنما: صفحات راهنما مانند راهنما:فهرست
الگو: الگوها، که می‌توانند گنجانده شوند یا در دیگر صفحات جایگزین شوند مانند الگو:مدرک، الگو:جعبه اطلاعات کاربر
رده: این یک فضای نام استثنایی است که می‌توانند برای گروه‌بندی‌کردن صفحات به‌کار روند مانند رده:نقاشی، رده:نگهداری ویکی‌پدیا
پرونده: جایی که تصاویر و دیگر پرونده‌ها ذخیره هستند و توضیح داده شدند مانند File:Wikipedia-logo-v2-fa.png
درگاه: صفحات برای برجسته‌کردن محتوای ویکی‌پدیا در حوزه یک موضوع ویژه مانند درگاه:رویدادهای کنونی، درگاه:منظومه شمسی
کاربر:
کتاب: مجموعه‌هایی از مقاله‌ها که می‌توانند ذخیره شوند یا بعنوان یک کتاب چاپ‌شده سفارش داده شوند مانند کتاب:۱۰ فیلم برتر تاریخ سینما
مدیاویکی: پیام‌ها که در نرم‌افزار ویکی ظاهر می‌شوند. این‌ها می‌توانند فقط بدست مدیران ویرایش شوند
ویژه: صفحاتی که بخشی از نرم‌افزار هستند مانند ویژه:تغییرات اخیر، ویژه:ترجیحات

همهٔ این فضاهای نام، به جز ویژه، یک فضای نام بحث مربوطه برای بحث دارند. بنابراین برای نمونه می‌توانید درباره مقالهٔ فلسفه در بحث:فلسفه بحث کنید، یا درباره ویکی‌پدیا:دیدگاه بی‌طرف در بحث ویکی‌پدیا:دیدگاه بی‌طرف گفتگو کنید. شما می‌توانید بین صفحه عادی و صفحه بحث به‌کمک برگ‌های سمت راست بالای صفحه جا به جا شوید.