راهنما:نام صفحه

نام صفحه اصطلاحی است که برای عنوانِ هر صفحه در ویکی‌پدیا بکار می‌رود. هر صفحه برایِ ممکن شدنِ لینک دادن و اشاره به آن، با عنوانِ خود نامگزاری می‌شود. محلِ نامِ هر صفحه، رویِ خطِ عنوان، در بالایِ هر صفحه (سمتِ راست) و با حروفِ درشت نشان داده می‌شود.

در ویکی‌پدیا، یک پایگاه داده همه صفحات را ذخیره می‌کند و هر صفحه نیز برای راحتی جستجوی پایگاه داده و دریافت آن، نامگزاری می‌شود.

در مورد مقالات دانشنامه‌ای، نام صفحه صرفاً موضوع مقاله است. برای صفحات دیگر، مانند صفحاتی که برای مدیریتِ صفحات استفاده می‌شوند، نام صفحه شامل یک موضوع و یک فضای نام است. صفحات گفتگو نیز در پایگاه داده ذخیره می‌شوند و نام صفحاتِ آنها با افزوده شدنِ کلمهٔ «بحث:» به نامِ آن صفحات ساخته می‌شود.

فضایِ نام ویرایش

دانشنامهٔ فارسی شاملِ مجموعه ای از فضاهایِ نام است و هر فضایِ نام، نوعِ کارکردِ آن صفحه را مشخص می‌کند. در ویکی‌پدیا همهٔ صفحات بجز مقالات، در نامِ خود عاملِ مشخص کنندهٔ کارکردِ خود را دارند؛ اما مقالات، بدونِ پیشوند نوشته می‌شوند؛ مثلاً صفحهٔ بحثِ مقالهٔ ایران [[بحث:ایران]] است اما مقالهٔ ایران برایِ آدرس‌دهی، [[ایران]] است.

منابع ویرایش