باز کردن منو اصلی

جمعیتویرایش

این روستا در دهستان ارکوازی قرار داشته و براساس سرشماری سال ۱۳۸۵جمعیت آن ۱۸۱ نفر (۲۶خانوار) بوده است.[۱]

منابعویرایش