یک راه شریانی یا شاهراه شریانی یا به اختصار شاهراه  عبارت است از هر نوع  جاده یا راه درون شهری با ظرفیت تردد بالا. راههای جمع‌آوری کننده، آزادراه‌ها و بزرگراههای شهری جزو راههای شریانی شهرهای بزرگ هستند. 

در مهندسی ترافیک یک راه شریانی یا شریان ارتباطی جاده ای است که ترافیک خودروها را بین آزادراه‌ها و جاده‌های جمع آوری‌کننده از محلات تبادل می‌کند. [نیازمند منبع]

منابعویرایش