راه قشری-پیازی

(تغییرمسیر از راه قشری‌پیازی)

راه قشری‌پیازی (به انگلیسی: Corticobulbar tract) یا قشری بصل النخاعی، بخشی از دستگاه هرمی[۱] است که تحت عنوان الیاف زانویی از کپسول داخلی عبور کرده، وارد هسته‌های حرکتی اعصاب مغزی در ساقه مغز می‌شوند و از این طریق با نورون حرکتی تحتانی در هسته‌های مغزی ارتباط برقرار می‌کنند.این راه همانند راه قشری نخاعی(که راه هرمی خوانده می‌شود)جزو نورون حرکتی فوقانی هستند.

راه قشری-پیازی
Brain bulbar region.svg
Components and location of the corticobulbar tract.
جزییات
شناسه‌ها
به لاتینtractus corticonuclearis
نورونیمز1319
عبارات کالبدشناسی در کالبدعصب

منشاء و مسیر راه قشری بصل النخاعیویرایش

فیبرهای راه قشری پیازی از جنس همان راه هرمی(راه قشری نخاعی)هستند ولی برخلاف راه هرمی که مسیر اصلی آن به سمت نخاع است، فیبرهای راه قشری پیازی که به نام راه قشری هسته‌ای نیز خوانده می‌شوند، به هسته‌های حرکتی اعصاب مغزی در ساقه مغز می‌روند.الیاف هرمی که از قشر مغز مبدأ می‌گیرند، به هم نزدیک و فشرده شده و کپسول داخلی[۲] را به وجود می‌آورند.فیبرهای راه قشری پیازی از زانوی کپسول داخلی عبور می‌کنند و به تدریج وارد هسته‌های حرکتی اعصاب مغزی می‌شوند.فیبرهای راه هرمی از قسمت پشتی(خلفی)کپسول داخلی عبور کرده که در نهایت به نخاع ختم می‌شوند.

نکته‌ای که باید در ارتباط با فیبرهای راه قشری پیازی توجه کرد این است که این فیبرها هنگامی که از بخش‌های ساقه مغز(مغز میانی پل مغزی و پیاز نخاع)عبور می‌کنند به تدریج از ردیف الیاف هرمی خارج شده و اکثراً پس از تقاطع[۳] در خط وسط به هسته‌های حرکتی اعصاب مغزی رفته و سرانجام با نورون‌های حرکتی تحتانی اعصاب مغزی مربوطه ارتباط می‌یابند.

پانویسویرایش

  1. دستگاه هرمی (Pyramidal system) شامل راه قشری نخاعی(راه هرمی) و راه قشری پیازی(بصل النخاعی) است.
  2. Internal capsule
  3. Decussation

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • کوثریان، سید حسین.نوروآناتومی(کالبدشناسی سلسله اعصاب مرکزی).مؤسسه انتشارات باورداران.
  • برزکار، ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.چاپ اول.بهار ۱۳۸۵.شابک:۸-۷۶۸۸-۰۶-۹۶۴
  • سلطان زاده، اکبر (پائیز ۱۳۷۶بیماری‌های مغز و اعصاب و عضلات، انتشارات جعفری
  • Carol Mattson Porth.Pathophysiology:concepts of altered health states.Publisher:Lippincott.Third Edition.ISBN 0-397-54723-4