رباط طرفی داخلی

(تغییرمسیر از رباط جانبی داخلی)
رباط: رباط طرفی داخلی
Knee diagram.svg
Diagram of the right knee. (Medial collateral ligament labeled at center right.)
لاتین ligamentum collaterale tibiale
آناتومی گری subject #93 341
از medial epicondyle of the femur
تا medial condyle of tibia
سرعنوان‌های موضوعی پزشکی A02.513.514.162.600
الزویر l_09/12491979

رباط طرفی داخلی (به انگلیسی: Medial collateral ligament) همانند رباط طرفی خارجی یک رباط محکم در مفصل زانو است که به لقمه (کوندیل) داخلی استخوان ران و درشت نی اتصال دارد. این رباط دارای دو قسمت سطحی و عمقی است. بخش عمقی ضعیف تر بوده که به طبق (Plateau) درشت نی و منیسک داخلی متصل می‌گردد. قسمت سطحی که قوی تر است به سطح داخلی درشت نی (پایین تر از مفصل زانو) اتصال دارد. رباط طرفی داخلی باعث نگهداری کپسول مفصلی زانو می‌گردد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • نوربخش، سید تقی.شایسته آذر، مسعود.ترجمه:معاینه فیزیکی ستون فقرات و اندام‌ها.چاپ اول.انتشارات جهاد دانشگاهی
  • Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6