رباط خاجی‌خاری

رباط خاجی خاری یا ساکرواسپینوس(به انگلیسی: Sacrospinous ligament) یکی از رباط های لگنی است که استخوان های خاجی (ساکروم) و دنبالچه (کوکسیکس) را به خار ایسکیال [۱] استخوان ایسکیوم (نشیمنگاهی) متصل می کند. اتصال قسمت مربوط به خاجی، ناحیه تحتانی کنارهای طرفی آن است. دو رباط ساکروتوبروس و ساکرواسپینوس در ایجاد سوراخ سیاتیک بزرگ و سوراخ سیاتیک کوچک شرکت می کنند. از سوراخ سیاتیک بزرگ ماهیچه هرمی (پیریفورمیس) و عصب سیاتیک و از سوراخ سیاتیک کوچک، عصب و ماهیچه سدادی داخلی (ابتوراتور داخلی) عبور می کنند.

خاجی-خاری
Articulations of pelvis, anterior view, with greater sciatic foramen (labeled in red) and its boundaries.
جزئیات
ازIschial spine
بهاستخوان خاجی
شناسه‌ها
لاتینligamentum sacrospinosum
TA98A03.6.03.007
TA21852
FMA21485

پانویس ویرایش

  1. Ischial spine

منابع ویرایش