باز کردن منو اصلی
رباط: خاجی-خاری
Greater sciatic foramen.png
Articulations of pelvis, anterior view, with greater sciatic foramen (labeled in red) and its boundaries.
لاتین ligamentum sacrospinosum
آناتومی گری subject #80
از Ischial spine
تا استخوان خاجی

رباط خاجی خاری یا ساکرواسپینوس(به انگلیسی: Sacrospinous ligament) یکی از رباط های لگنی است که استخوان های خاجی (ساکروم) و دنبالچه (کوکسیکس) را به خار ایسکیال [۱] استخوان ایسکیوم (نشیمنگاهی) متصل می کند. اتصال قسمت مربوط به خاجی، ناحیه تحتانی کنارهای طرفی آن است. دو رباط ساکروتوبروس و ساکرواسپینوس در ایجاد سوراخ سیاتیک بزرگ و سوراخ سیاتیک کوچک شرکت می کنند. از سوراخ سیاتیک بزرگ ماهیچه هرمی (پیریفورمیس) و عصب سیاتیک و از سوراخ سیاتیک کوچک، عصب و ماهیچه سدادی داخلی (ابتوراتور داخلی) عبور می کنند.

پانویسویرایش

  1. Ischial spine

منابعویرایش

  • Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6