رباط خاصره‌ای-کمری

(تغییرمسیر از رباط خاصره‌ای کمری)

رباط خاصره‌ای کمری یا ایلیولومبار رباطی است که استخوان ایلیوم (تهیگاهی) را به زائده عرضی پنجمین مهره کمری متصل می‌کند. محل اتصال آن بر روی ایلیوم در ناحیه ستیغ خاصره[۱] است. زمانی که یک نقص خاجی خاصره‌ای (ساکروایلیاک) واقعی وجود دارد، این رباط غالباً دردناک می‌گردد.[۲]

خاصره‌ای-کمری
Gray319.png
Articulations of pelvis. Anterior view. (Iliolumbar ligament labeled at center top.)
الگو:پهنا}
Articulatios of pelvis. Posterior view. (Iliolumbar ligament labeled at center top.)
جزئیات
ازtransverse process of fifth vertebra
بهposterior part of iliac crest
شناسه‌ها
لاتینligamentum iliolumbale
TA98A03.2.07.002
TA21853
FMA21493

پانویسویرایش

  1. iliac crest
  2. Darlene Hertling and Randolph M.Kessler

منابعویرایش

  • Darlene Hertling and Randolph M.Kessler. Management of Common Musculoskeletal Disorders. Third Edition. ISBN 0-397-55150-9