رباط خاجی‌تکمه‌ای

(تغییرمسیر از رباط ساکروتوبروس)
رباط: خاجی-نشیمنگاهی
Greater sciatic foramen.png
Articulations of pelvis, anterior view, with greater sciatic foramen (labeled in red) and its boundaries.
Gray320.png
Articulations of pelvis. Posterior view.
لاتین ligamentum sacrotuberale
آناتومی گری subject #80 309
از sacrum
تا tuberosity of the ischium

رباط خاجی-نشیمنگاهی یا رباط ساکروتوبروس (به انگلیسی: Sacrotuberous ligament) رباطی است که استخوان خاجی (ساکروم) را به برجستگی نشیمنگاهی [۱] استخوان نشیمنگاهی (ایسکیوم) متصل می‌کند. بخش اتصالی این رباط به خاجی، قسمت تحتانی سطح طرفی آن است. رباط خاجی-نشیمنگاهی همچنین به استخوان دنبالچه، خار خاصره‌ای پشتی فوقانی و خار خاصره‌ای پشتی تحتانی اتصال دارد. این رباط و رباط خاجی-خاری (ساکرواسپینوس) در ایجاد سوراخ سیاتیک بزرگ و کوچک [۲] نقش دارند. رباط‌های خاجی-نشیمنگاهی، به طور قوی لگن‌ها و حرکت رو به جلوی خاجی را تثبیت می‌کنند.[۳]

پانویسویرایش

  1. Ischial tuberosity
  2. Greater and Lesser sciatic foramina
  3. Darlene Hertling and Randolph M.Kessler

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش