رتبه‌بندی دانشگاه‌های ایران

رتبه بندی دانشگاه های ایرانی

رتبه‌بندی دانشگاه‌های ایران از سال ۱۳۸۹ توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام انجام می‌شود. این رتبه‌بندی مطابق معیارهایی انجام می‌گیرد که توسط وزرای آموزش عالی و تحقیقات علمی کشورهای اسلامی (همچون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران) تصویب شده‌است[۱][۲][۳].

رتبه‌بندی دانشگاه‌های جامع وزارت علوم در سال ۹۴ - ۱۳۹۳

رتبه‌بندی دانشگاه‌های جامع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران در سال ۹۴ - ۱۳۹۳

رتبه نام دانشگاه امتیاز از ۱۰۰
۱ دانشگاه تهران ۱۰۰
۲ دانشگاه تربیت مدرس ۹۹٫۸۲
۳ دانشگاه شیراز ۹۸٫۱۹
۴ دانشگاه فردوسی مشهد ۹۷٫۳۵
۵ دانشگاه تبریز ۸۸٫۸۲
۶ دانشگاه شهید بهشتی ۸۶٫۸۸
۷ دانشگاه اصفهان محرمانه
۸ دانشگاه گیلان محرمانه
۹ دانشگاه پیام نور محرمانه
۱۰ دانشگاه شهید باهنر کرمان محرمانه
۱۱ دانشگاه رازی محرمانه
۱۲ دانشگاه بو علی سینا محرمانه
۱۳ دانشگاه ارومیه محرمانه
۱۴ دانشگاه کاشان محرمانه

برگرفته شده از وبگاه دولتی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام [۴]

رتبه‌بندی دانشگاه‌های صنعتی

رتبه‌بندی دانشگاه‌های صنعتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران

رتبه نام دانشگاه امتیاز از ۱۰۰
۱ دانشگاه صنعتی شریف ۱۰۰
۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۹۰،۶۷
۳ دانشگاه علم و صنعت ایران ۷۳،۹
۴ دانشگاه صنعتی اصفهان ۴۳،۲۹
۵ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۳۸،۳۴
۶ دانشگاه صنعتی شاهرود محرمانه
۷ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل محرمانه
۸ دانشگاه صنعتی شیراز محرمانه
۹ دانشگاه صنعتی ارومیه محرمانه
۱۰ دانشگاه صنعتی سهند محرمانه
۱۱ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان محرمانه
۱٢ دانشگاه صنعتی اراک محرمانه
۱٣ دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول محرمانه
۱۴ دانشگاه صنعتی همدان محرمانه
۱۵ دانشگاه صنعتی کرمانشاه محرمانه
۱۶ دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور محرمانه
۱٧ دانشگاه صنعتی بیرجند محرمانه
۱٨ دانشگاه صنعت نفت محرمانه
۱٩ دانشگاه صنعتی قم محرمانه

برگرفته شده از وبگاه دولتی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام [۴]

رتبه‌بندی پژوهشگاه‌ها

رتبه‌بندی پژوهشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران

رتبه نام دانشگاه امتیاز از ۱۰۰
۱ پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ۱۰۰
۲ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ۴۱،۳
۳ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ۳۷،۴۵
۴ پژوهشگاه مواد و انرژی ۴۵،۹۳
۵ سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ۳۲،۳
۶ مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران محرمانه
۷ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران محرمانه
۸ پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ محرمانه
۹ پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله محرمانه
۱۰ پژوهشگاه فضایی ایران محرمانه
۱۱ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی محرمانه

برگرفته شده از وبگاه دولتی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام [۴]

رتبه‌بندی دانشگاه‌های وزارت بهداشت

رتبه‌بندی دانشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران

رتبه نام دانشگاه امتیاز از ۱۰۰
۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ۱۰۰
۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ۳۵،۱۱
۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز ۳۱،۴۱
۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان ۲۵،۳۲
۵ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۲۰،۲۷
۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز محرمانه
۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی‌شاپور اهواز محرمانه
۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان محرمانه
۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران محرمانه
۱۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد محرمانه
۱۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان محرمانه
۱۲ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی محرمانه
۱۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان محرمانه
۱۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان محرمانه
۱۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل محرمانه
۱۶ دانشگاه علوم پزشکی گلستان محرمانه
۱۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر محرمانه
۱۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین محرمانه
۱۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان محرمانه
۲۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان محرمانه

برگرفته شده از وبگاه دولتی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام [۴]

روش محاسبه

موضوع معیار شاخص استاندارد وزن[۵]
پژوهش A1 کیفیت پژوهش ۱۵
(وزن کل:۵۷) A2 کارایی پژوهش ۱۵
A3 حجم پژوهش ۱۵
A4 نرخ رشد کیفیت پژوهش ۵
A5 نرخ رشد کارایی پژوهش ۵
A6 ثبت نامه‌ها ۲
آموزش B1 اعضای هیأت علمی دارای جایزه ۶
(وزن کل:۳۲) B2 استادان پراستناد(Highly cited researchers) استانداردهای ISI ۳
استانداردهای OIC ۵
B3 نسبت اعضای هیأت علمی دارای مدرک Ph.D به کل اعضای هیأت علمی ۴
B4 فارغ التحصیلانی که جایزه گرفته‌اند ۳
B5 فارغ التحصیلان پر استناد استانداردهای ISI ۱
استانداردهای OIC ۲
B6 نسبت اعضای هیأت علمی به دانشجو ۳
B7 نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان ۲
B8 دانشجویان دارای جایزه در المپیادهای بین‌المللی ۳
وجهه بین المللی C1 نسبت اعضای هیأت علمی بین‌المللی به کل اعضای هیأت علمی ۲
(وزن کل:۶٫۵) C2 نسبت دانشجویان بین‌المللی به کل دانشجویان ۱
C3 نسبت اعضای هیأت علمی دارای مدرک Ph.D خارجی به کل اعضای هیأت علمی دارای مدرک Ph.D ۱٫۵
C 4 کنفرانس‌های بین المللی ۱٫۵
C 5 همکاری‌های بین المللی ۰٫۵
تسهیلات(امکانات) D1 سرانه تعداد عناوین کتاب به ازای هر دانشجو ۱
(وزن کل:۲) D2 تعداد مؤسسات / مراکز تحقیقاتی دانشگاه ۱
فعالیت اجتماعی- اقتصادی E1 تعداد مؤسسات و شرکت‌های spin-off ۱
(وزن کل:۲٫۵) E2 تعداد مراکز رشد (به صورت مستقل یا در درون پارک‌های علم و فناوری) ۱

جستارهای وابسته

منابع

  1. روزنامه همشهری، اعلام رتبه بندی دانشگاه‌های کشور در فروردین ۹۱، دوشنبه ۲۶ دی 1390: http://www.hamshahrionline.ir/news-157394.aspx
  2. خبرگزاری فارس، رتبه بندی دانشگاه‌های ایران اعلام شد، چهارشنبه ۰۷ تیر 1391: http://khabarfarsi.com/ext/2834171
  3. خبرگزاری بی بی سی،. دانشگاه تهران باز هم شاگرد اول دانشگاه‌های ایران شد، ۰۳ تیر 1391، http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/06/120623_l38_iran_uni_raking.shtml
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ ۴٫۳ «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶.
  5. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۸ اوت ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۸ سپتامبر ۲۰۱۲.

پیوند به بیرون