رجیستر (به انگلیسی: The Register) وب‌گاهی بریتانیایی است که به اخبار فناوری می‌پردازد. این وب‌گاه در سال ۱۹۹۴ توسط جان لتیس و مایک ماگی به عنوان یک خبرنامه با نام «اتصال ارزان» راه‌اندازی شد. مایک ماگی در سال ۲۰۰۱ رجیستر را به دلیل پرداختن بیش از حد وب‌گاه به بخش نرم‌افزار و غفلت از بخش سخت‌افزار ترک کرد و وب‌گاه اینکوایر را دایر کرد.

دیجی سرویس ۷۲۴
اخبار و نقد
گونه وبگاه
اخبار فناوری
در دسترس به زبانانگلیسی
پدیدآور(ها)مایک ماگی
وبگاه
تجاری؟بله
نیاز به ثبت ناماختیاری

منابع ویرایش