رده:افراد ضرب‌المثلی

  • این رده درگیرندهٔ افراد مَثَل‌زدنی (زبانزَدها، مضرب‌ِ مَثَل‌ها) در زبان‌های گوناگون است یا افرادی که در گذشته در زبان‌های گوناگون مَثَل‌زدنی بوده‌اند؛ این موضوع باید در مقالهٔ آن یاد شده باشد.