رده:افغانستان در دهه ۱۹۹۰ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی است که اختصاصاً مرتبط با سال ۱۹۹۰ در افغانستان هستند
مقالهٔ اصلی: افغانستان در ۱۹۹۰ (میلادی)

 • ۱۹۴۰
 • ۱۹۵۰
 • ۱۹۶۰
 • ۱۹۷۰
 • ۱۹۸۰
 • ۱۹۹۰
 • ۲۰۰۰
 • ۲۰۱۰
 • ۲۰۲۰
 • ۲۰۳۰
 • ۲۰۴۰