رده:امپراتوری استعماری فرانسه در دهه ۱۷۶۰ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی است که اختصاصاً مرتبط با دهه ۱۷۶۰ (میلادی) در امپراتوری استعماری فرانسه هستند.