رده:امپراتوری بریتانیا در دهه ۱۶۶۰ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی است که اختصاصاً مرتبط با دهه ۱۶۶۰ (میلادی) در امپراتوری بریتانیا هستند.