رده:امپراتوری بریتانیا در ۱۹۴۳ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی است که اختصاصاً مرتبط با سال ۱۹۴۳ در امپراتوری بریتانیا هستند