رده:امپراتوری روسیه در دهه ۱۸۴۰ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی است که اختصاصاً مرتبط با دهه ۱۸۴۰ (میلادی) در امپراتوری روسیه هستند.