رده:انگلستان در دهه ۱۵۴۰ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی است که اختصاصاً مرتبط با دهه ۱۵۴۰ (میلادی) در انگلستان هستند.