رده:انگلستان در دهه ۱۵۵۰ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی است که اختصاصاً مرتبط با دهه ۱۵۵۰ (میلادی) در انگلستان هستند.