رده:اهالی داکوتای جنوبی بر پایه پیشه

این رده دربردارندهٔ مقاله‌های افراد اهل ایالت داکوتای جنوبی در ایالات متحدهٔ آمریکا بر پایه پیشه است.