رده:ایرانیان مقیم پاریس

این رده شامل ایرانیان هنرمند، دانشمند، سیاستمدار، اقتصاددان و به طور کلی افرد سرشناسی است که در طول عمر خود در گذشته یا حال حتی به مدت کوتاه در شهر پاریس زندگی کرده‌اند.