رده:بنیان‌گذاری‌های سده ۱۸ (میلادی) در همسود لهستان–لیتوانی

سازمان‌ها، مکان‌ها، شرکت‌ها یا سایر موجودیت‌هایی که در سده ۱۸ میلادی در همسود لهستان–لیتوانی بنیان‌گذاری یا تأسیس شده‌اند.

→ س. ۱۷ | بنیان‌گذاری‌ها در همسود لهستان–لیتوانی در سده ۱۸ میلادی | س. ۱۹ ←
دهه ۱۷۰۰ —         ۱۷۰۱۱۷۰۲۱۷۰۳۱۷۰۴۱۷۰۵۱۷۰۶۱۷۰۷۱۷۰۸۱۷۰۹
دهه ۱۷۱۰۱۷۱۰۱۷۱۱۱۷۱۲۱۷۱۳۱۷۱۴۱۷۱۵۱۷۱۶۱۷۱۷۱۷۱۸۱۷۱۹
دهه ۱۷۲۰۱۷۲۰۱۷۲۱۱۷۲۲۱۷۲۳۱۷۲۴۱۷۲۵۱۷۲۶۱۷۲۷۱۷۲۸۱۷۲۹
دهه ۱۷۳۰۱۷۳۰۱۷۳۱۱۷۳۲۱۷۳۳۱۷۳۴۱۷۳۵۱۷۳۶۱۷۳۷۱۷۳۸۱۷۳۹
دهه ۱۷۴۰۱۷۴۰۱۷۴۱۱۷۴۲۱۷۴۳۱۷۴۴۱۷۴۵۱۷۴۶۱۷۴۷۱۷۴۸۱۷۴۹
دهه ۱۷۵۰۱۷۵۰۱۷۵۱۱۷۵۲۱۷۵۳۱۷۵۴۱۷۵۵۱۷۵۶۱۷۵۷۱۷۵۸۱۷۵۹
دهه ۱۷۶۰۱۷۶۰۱۷۶۱۱۷۶۲۱۷۶۳۱۷۶۴۱۷۶۵۱۷۶۶۱۷۶۷۱۷۶۸۱۷۶۹
دهه ۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۱۱۷۷۲۱۷۷۳۱۷۷۴۱۷۷۵۱۷۷۶۱۷۷۷۱۷۷۸۱۷۷۹
دهه ۱۷۸۰۱۷۸۰۱۷۸۱۱۷۸۲۱۷۸۳۱۷۸۴۱۷۸۵۱۷۸۶۱۷۸۷۱۷۸۸۱۷۸۹
دهه ۱۷۹۰۱۷۹۰۱۷۹۱۱۷۹۲۱۷۹۳۱۷۹۴۱۷۹۵۱۷۹۶۱۷۹۷۱۷۹۸۱۷۹۹
دهه ۱۸۰۰۱۸۰۰