رده:بنیان‌گذاری‌های ۱۷۵۸ (میلادی) در بریتانیای کبیر

سازمان‌ها، مکان‌ها و سایر موجودیت‌های بنیان‌گذاری‌شده یا تأسیس‌شده در بریتانیای کبیر در سال ۱۷۵۸ میلادی