رده:ترانه‌های دهه ۱۹۱۰ (میلادی)

ترانه‌های نوشته‌شده یا تولیدشده در دههٔ ۱۹۱۰ میلادی، یعنی بین سال‌های ۱۹۱۰ تا ۱۹۱۹.