رده:ترانه‌های دهه ۱۹۴۰ (میلادی)

ترانه‌های نوشته‌شده یا تولیدشده در دههٔ ۱۹۴۰ میلادی، یعنی بین سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۹.