رده:ترانه‌های دهه ۲۰۰۰ (میلادی)

ترانه‌های نوشته‌شده یا تولیدشده در دههٔ ۲۰۰۰ میلادی، یعنی بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹.