رده:ترانه‌های دهه ۲۰۱۰ (میلادی)

ترانه‌های نوشته‌شده یا تولیدشده در دههٔ ۲۰۱۰ میلادی، یعنی بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹.