رده:تلسکوپ‌های امواج گرانشی

تلسکوپ‌های امواج گرانشی ٬ نوسانات فضازمان را که امواج گرانشی نامیده می‌شوند ٬ آشکار می‌کنند.