رده:تلویزیون بریتانیا در ۱۹۸۹ (میلادی)

تلویزیون در بریتانیا در سال ۱۹۸۹ میلادی.