رده:جمهوری سوسیالیستی خودگردان قزاقستان شوروی در ۱۹۳۴ (میلادی)