رده:حادثه‌های تروریستی در افغانستان بر پایه سال (خورشیدی)