رده:درخواست‌های ویرایش الگوهای الگوحفاظت‌شده


این رده شامل درخواست‌هایی برای ویرایش صفحات الگوحفاظت‌شده می‌شود. ویرایش ممکن است توسط هر کاربری با اختیارات ویرایشگر الگو یا مدیر صورت گیرد.

صفحه‌ها با الگوی {{ویرایش الگوحفاظت‌شده}} به این رده اضافه می‌شوند. ویرایشگران می‌توانند از الگوی مفید {{جا:واح}} برای پاسخ‌دادن به درخواست‌های ویرایش الگوحفاظت‌شده استفاده کنند.

صفحه‌ها

این ۳ صفحه در این رده قرار دارند؛ این رده در کل حاوی ۳ صفحه است.