رده:درگذشتگان ۱۲۶۰ (میلادی)

افراد درگذشته در سال ۱۲۶۰ میلادی.

.