رده:درگذشتگان ۱۵۲۳ (میلادی)

افراد درگذشته در سال ۱۵۲۳ میلادی.

.