رده:درگذشتگان ۱۵۲۸ (میلادی)

افراد درگذشته در سال ۱۵۲۸ میلادی.

.