رده:درگذشتگان ۱۵۴۲ (میلادی)

افراد درگذشته در سال ۱۵۴۲ میلادی.

.