رده:درگذشتگان ۱۵۸۳ (میلادی)

افراد درگذشته در سال ۱۵۸۳ میلادی.

.