رده:درگذشتگان ۱۶۲۹ (میلادی)

افراد درگذشته در سال ۱۶۲۹ میلادی.

.