رده:درگذشتگان ۱۶۷۹ (میلادی)

افراد درگذشته در سال ۱۶۷۹ میلادی.

.