رده:دریافت‌کنندگان جایزه دنی هینمن در اخترفیزیک

این فهرست مربوط به فیزیک‌دان‌هایی است که جایزه دنی هینمن در اخترفیزیک را دریافت نموده‌اند.