رده:زبان اسپانیایی

فهرست‌نویسی
و رده‌بندی
موضوع اصلیزبان اسپانیایی
دهدهی دیوئی460 ویرایش این در ویکی‌داده
دهدهی جهانی811.134.2 ویرایش این در ویکی‌داده