باز کردن منو اصلی

تعريف علم زراعتویرایش

علم زراعت فعاليت هايی از انسان را در بر می گيرد كه به منظور تامين نيازهای بعضی از گياهان و در نتيجه ی بهره گيری از حداكثر قدرت توليدی آنها انجام مي شود.

زیررده‌ها

این ۲ زیررده در این رده قرار دارند؛ این رده در کل حاوی ۲ زیررده است.

ا

ر