رده:سازمان ملل متحد در دهه ۲۰۰۰ (میلادی)

این رده برای سازمان ملل متحد در دهه ۲۰۰۰ (میلادی) میلادی است.