رده:شبکه‌ها و ایستگاه‌های تلویزیونی منحل‌شده در ۲۰۰۶ (میلادی)

این رده برای شبکه‌ها و ایستگاه‌های تلویزیونی منحل‌شده در سال ۲۰۰۶ میلادی است.

 • ۱۹۵۰
 • ۱۹۶۰
 • ۱۹۷۰
 • ۱۹۸۰
 • ۱۹۹۰
 • ۲۰۰۰
 • ۲۰۱۰
 • ۲۰۲۰
 • ۲۰۳۰
 • ۲۰۴۰
 • ۲۰۵۰

صفحه‌ها

۲ صفحۀ زیر در این رده هستند؛ این رده در کل ۲ صفحه دارد.