رده:شرکت‌های ترابری بنیان‌گذاری‌شده در ۱۸۰۱ (میلادی)

شرکت‌های ترابری (حمل و نقل) بنیان‌گذاری‌شده در ۱۸۰۱ میلادی.

 • ۱۷۹۶
 • ۱۷۹۷
 • ۱۷۹۸
 • ۱۷۹۹
 • ۱۸۰۰
 • ۱۸۰۱
 • ۱۸۰۲
 • ۱۸۰۳
 • ۱۸۰۴
 • ۱۸۰۵
 • ۱۸۰۶
 • ۱۷۵۰
 • ۱۷۶۰
 • ۱۷۷۰
 • ۱۷۸۰
 • ۱۷۹۰
 • ۱۸۰۰
 • ۱۸۱۰
 • ۱۸۲۰
 • ۱۸۳۰
 • ۱۸۴۰
 • ۱۸۵۰


شرکت‌های ترابری، شرکت‌هایی هستند که عمل حمل و نقل هستند. این شرکت‌های شامل شرکت‌های اتوبوس‌رانی، خطوط هوایی، خطوط راه‌آهن، شرکت‌های کشتیرانی و امثال آن‌ها می‌شوند. این رده حاوی شرکت‌هایی که تولیدکنندهٔ متعلقات یا زیرساخت‌ها ترابری هستند نیست. این دسته از شرکت‌ها تحت رده:شرکت‌های تولیدی بنیان‌گذاری‌شده در ۱۸۰۱ (میلادی) که خود زیررده‌ای از همین رده است، یا یک ردهٔ دیگر مرتبط با مهندسی عمران رده‌بندی می‌شوند.

صفحه‌ها

این رده فقط دارای صفحهٔ زیر است.