رده:شهرک‌های سلطنتی

دراین رده آن گروه شهرک‌های بریتانیا که زمانی شهرک سلطنتی اعلام شده‌اند آورده می‌شوند. رده:شهرک سلطنت