رده:صفحه‌هایی که از جعبه اطلاعات ترانه با پارامتر ترانه‌پرداز یا نویسنده استفاده می‌کنند

در ۱۴ ژوئن ۲۰۲۱، طی این درخواست ویرایش پارامترهای |نویسنده= و |ترانه‌پرداز= از الگو:جعبه اطلاعات ترانه حذف شدند.
در این رده صفحه‌هایی فهرست می‌شوند که همچنان از این پارامترها استفاده می‌کنند و در نتیجه، مقدار واردشده برای پارامترهای فوق در جعبهٔ اطلاعات نمایش داده نخواهد شد. برای تعمیر این صفحه‌ها، پارامترهای مذکور در جعبهٔ اطلاعات را با یکی از پارامترهای جدید |تاریخ نوشتن= یا |نوشته‌شده= جایگزین کنید.

این رده در حال حاضر حاوی هیچ صفحه یا پرونده‌ای نیست.