رده:عکس‌العمل‌های غیر ارادی

یکی از عکس العمل ها غیر ارادی ماهیچه های صاف و ماهیچه های قلب هستند.

این رده در حال حاضر حاوی هیچ صفحه یا پرونده‌ای نیست.