رده:قسمت‌های تلویزیونی آمریکایی دهه ۲۰۰۰ (میلادی)

اپیزودهایی که ریشه در ایالات متحده آمریکا در دههٔ ۲۰۰۰ میلادی دارند.
برنامه‌های تلویزیونی که ریشه در کشورهای دیگر دارند و تنها بعداً در ایالات متحده آمریکا پخش شده‌اند باید از این رده و زیررده‌های آن حذف شوند.

 • ۱۵
 • ۱۶
 • ۱۷
 • ۱۸
 • ۱۹
 • ۲۰
 • ۲۱
 • ۲۲
 • ۲۳
 • ۲۴
 • ۲۵